Plagáty TANZSCHULE

Séria plagátov vytvorených pre tanečnú školu Tanzschule. Každý grafický návrh bol vytvorený na základe vstupných informácií o evente, ktorý bolo potrebné spropagovať. Následne, v rámci kreatívneho procesu, vzniklo niekoľko predbežných návrhov, z ktorých schválené dostali finálnu podobu a dodnes reprezentujú prestížnu tanečnú školu vo Švajčiarsku.