Video A-SYSTEMS

Propagačné video pre online marketingovú agentúru A-systems. Hlavná požiadavka bola hravým a nenásilným spôsobom zvýšiť povedomie o spoločnosti prostredníctvom krátkeho propagačného videa. Kľúčovou myšlienkou je obľúbený citát majiteľa firmy, ktorý má slúžiť ako motivácia, pre všetkých, ktorí sa častokrát vzdávajú svojich cieľov pri prvých prekážkach. Túto myšlienku následne dopĺňa viackrát sa opakujúce slovíčko “AD”, ktoré nenápadným spôsobom naznačuje, že ide o propagáciu danej firmy.